ATELIER HORKÝ
 

ŠÍBALŮV STATEK – NOVÉ SRDCE KAMENNÉHO PŘÍVOZU

Kamenný Přívoz
2022

Autor:
Jan Horký


Šíbalův statek je přirozenou součástí historické zástavby obce Kamenný Přívoz. Tvoří ojedinělou urbanistickou kompozici a paměť místa. Jsou zachovány objemy všech hlavních staveb statku. Mezi stávající obvodové stěny jsou „vloženy“ nové domy, které dávají místu novou náplň a život. Trojice starých stavení je doplněna o 1 novostavbu přiléhající k jižnímu hospodářskému objektu. Proporce a orientace nového domu odpovídá původním stavbám. Funkci celého souboru symbolizují nové otvory ve fasádách orientované do veřejného prostoru mezi budovami. Nová náves v srdci Kamenného Přívozu je otevřená a přirozeně navazuje na okolní pěší trasy.


Ocenění:
Odměna v architektonické soutěži

Obrázek č.1 z projektu ŠÍBALŮV STATEK – NOVÉ SRDCE KAMENNÉHO PŘÍVOZU z ateliéru Atelier Horky
Obrázek č.2 z projektu ŠÍBALŮV STATEK – NOVÉ SRDCE KAMENNÉHO PŘÍVOZU z ateliéru Atelier Horky
Obrázek č.3 z projektu ŠÍBALŮV STATEK – NOVÉ SRDCE KAMENNÉHO PŘÍVOZU z ateliéru Atelier Horky
Obrázek č.4 z projektu ŠÍBALŮV STATEK – NOVÉ SRDCE KAMENNÉHO PŘÍVOZU z ateliéru Atelier Horky
Obrázek č.5 z projektu ŠÍBALŮV STATEK – NOVÉ SRDCE KAMENNÉHO PŘÍVOZU z ateliéru Atelier Horky
Obrázek č.6 z projektu ŠÍBALŮV STATEK – NOVÉ SRDCE KAMENNÉHO PŘÍVOZU z ateliéru Atelier Horky
Obrázek č.7 z projektu ŠÍBALŮV STATEK – NOVÉ SRDCE KAMENNÉHO PŘÍVOZU z ateliéru Atelier Horky