ATELIER HORKÝ
 

DOMOV PRO SENIORY LITOMYŠL

Litomyšl
2014

Nositelem zakázky je FAM Architekti, s.r.o.

Autoři:
Jan Horký
Pavel Nasadil
Spolupráce:
Jan Bárta
Lucie Černá
Pavel Nosál
Petra Čížková

Ocenění:
1. místo v architektonické soutěži

Obrázek č.1 z projektu DOMOV PRO SENIORY
LITOMYŠL z ateliéru Atelier Horky
Obrázek č.2 z projektu DOMOV PRO SENIORY
LITOMYŠL z ateliéru Atelier Horky
Obrázek č.3 z projektu DOMOV PRO SENIORY
LITOMYŠL z ateliéru Atelier Horky
Obrázek č.4 z projektu DOMOV PRO SENIORY
LITOMYŠL z ateliéru Atelier Horky
Obrázek č.5 z projektu DOMOV PRO SENIORY
LITOMYŠL z ateliéru Atelier Horky
Obrázek č.6 z projektu DOMOV PRO SENIORY
LITOMYŠL z ateliéru Atelier Horky
Obrázek č.7 z projektu DOMOV PRO SENIORY
LITOMYŠL z ateliéru Atelier Horky
Obrázek č.8 z projektu DOMOV PRO SENIORY
LITOMYŠL z ateliéru Atelier Horky
Obrázek č.9 z projektu DOMOV PRO SENIORY
LITOMYŠL z ateliéru Atelier Horky
Obrázek č.10 z projektu DOMOV PRO SENIORY
LITOMYŠL z ateliéru Atelier Horky