ATELIER HORKÝ
 

HASIČSKÁ ZBROJNICE LÍBEZNICE

Líbeznice
2017

Nositelem zakázky je FAM Architekti, s.r.o.

Autoři:
Jan Horký
Pavel Nasadil
Lucie Černá
Spolupráce:
Atelier Promika, s.r.o.
Pawat Chajinda

Ocenění:
2. místo ve vyzvané soutěži

Obrázek č.1 z projektu HASIČSKÁ ZBROJNICE
LÍBEZNICE z ateliéru Atelier Horky
Obrázek č.2 z projektu HASIČSKÁ ZBROJNICE
LÍBEZNICE z ateliéru Atelier Horky
Obrázek č.3 z projektu HASIČSKÁ ZBROJNICE
LÍBEZNICE z ateliéru Atelier Horky
Obrázek č.4 z projektu HASIČSKÁ ZBROJNICE
LÍBEZNICE z ateliéru Atelier Horky
Obrázek č.5 z projektu HASIČSKÁ ZBROJNICE
LÍBEZNICE z ateliéru Atelier Horky
Obrázek č.6 z projektu HASIČSKÁ ZBROJNICE
LÍBEZNICE z ateliéru Atelier Horky
Obrázek č.7 z projektu HASIČSKÁ ZBROJNICE
LÍBEZNICE z ateliéru Atelier Horky