ATELIER HORKÝ
 

MÍROVÉ NÁMĚSTÍ V DOBŘÍŠI

Dobříš
2012

Nositelem zakázky je FAM Architekti, s.r.o.

Autoři:
Jan Horký
Pavel Nasadil
Spolupráce:
Tomáš Straka
Antonín Žižkovský
Eva Vízková
Atelier Promika, s.r.o.
SÚPR, s.r.o.
Etna, s.r.o.
Deltaplan, s.r.o.
Energon Dobříš, s.r.o.
IMKA Mníšek
Jaroslav Slanec
Petr Šmídek
Autor fotografií:
Pavel Nosál

Návrh zvítězil v architektonické soutěži. Tento projekt řešil kompletní vzhled Mírového náměstí včetně dopravního řešení celého centra města Dobříš. Již byla realizována první etapa, jejímž cílem bylo upravit okolí kulturního domu. Dále byly sjednoceny úrovně chodníků a komunikace tak, aby procházení pěších bylo bezproblémové a plynulé a celé náměstí mělo celistvý vzhled. Parter byl vybaven novým osvětlením, sadovými úpravami a reprezentativním nábytkem.

Ocenění:
1. místo v architektonické soutěži

Obrázek č.1 z projektu MÍROVÉ NÁMĚSTÍ
V DOBŘÍŠI z ateliéru Atelier Horky
Obrázek č.2 z projektu MÍROVÉ NÁMĚSTÍ
V DOBŘÍŠI z ateliéru Atelier Horky
Obrázek č.3 z projektu MÍROVÉ NÁMĚSTÍ
V DOBŘÍŠI z ateliéru Atelier Horky
Obrázek č.4 z projektu MÍROVÉ NÁMĚSTÍ
V DOBŘÍŠI z ateliéru Atelier Horky
Obrázek č.5 z projektu MÍROVÉ NÁMĚSTÍ
V DOBŘÍŠI z ateliéru Atelier Horky
Obrázek č.6 z projektu MÍROVÉ NÁMĚSTÍ
V DOBŘÍŠI z ateliéru Atelier Horky
Obrázek č.7 z projektu MÍROVÉ NÁMĚSTÍ
V DOBŘÍŠI z ateliéru Atelier Horky
Obrázek č.8 z projektu MÍROVÉ NÁMĚSTÍ
V DOBŘÍŠI z ateliéru Atelier Horky
Obrázek č.9 z projektu MÍROVÉ NÁMĚSTÍ
V DOBŘÍŠI z ateliéru Atelier Horky