ATELIER HORKÝ
 

HŘBITOV PŘÍBRAM

Příbram
2021

Autor:
Jan Horký, Zuzana Štemberová (TERRA FLORIDA)


V 60. letech 20. století byl ve staré Příbrami založen „Sad vzpomínek“, park s volně umístěnými plastikami, náhrobními kameny a obřadní síní. Místo bylo postupně doplňováno o urnové hroby bez jasné celkové koncepce. Cílem urbanisticko-krajinářské studie je dokončení zahájené transformace území a vytvoření plnohodnotného městského hřbitova. Koncepce definuje novou hranici mezi areálem hřbitova a okolním městem ve formě 180m dlouhé zdi – kolumbária. Je akcentován chodník ve tvaru spirály mezi obřadní síní a centrální rozptylovou loukou. Komplexní studie území dále zahrnuje nová propojení se starým hřbitovem, zhodnocení stávajících a návrh nových krajinářských úprav včetně návrhu alejí, vymezení ploch pro nové urnové hroby, doplnění mobiliáře, přemístění stávajících sochařských děl, dopravní řešení a odpadové hospodářství.

Obrázek č.1 z projektu HŘBITOV PŘÍBRAM z ateliéru Atelier Horky
Obrázek č.2 z projektu HŘBITOV PŘÍBRAM z ateliéru Atelier Horky
Obrázek č.3 z projektu HŘBITOV PŘÍBRAM z ateliéru Atelier Horky
Obrázek č.4 z projektu HŘBITOV PŘÍBRAM z ateliéru Atelier Horky
Obrázek č.5 z projektu HŘBITOV PŘÍBRAM z ateliéru Atelier Horky
Obrázek č.6 z projektu HŘBITOV PŘÍBRAM z ateliéru Atelier Horky