ATELIER HORKÝ
 

PROTIPOVODŇOVÉ OPATŘENÍ LITOMYŠL

Litomyšl
2016

Spoluautor:
Pavel Nasadil
Spolupráce:
Envicons, s.r.o.
Eva Vízková
Jana Hlavová

Obrázek č.1 z projektu PROTIPOVODŇOVÉ
OPATŘENÍ LITOMYŠL z ateliéru Atelier Horky
Obrázek č.2 z projektu PROTIPOVODŇOVÉ
OPATŘENÍ LITOMYŠL z ateliéru Atelier Horky
Obrázek č.3 z projektu PROTIPOVODŇOVÉ
OPATŘENÍ LITOMYŠL z ateliéru Atelier Horky