ATELIER HORKÝ
 

DOSTAVBA ČKAIT

Praha
2018

Nositelem zakázky je FAM Architekti, s.r.o.

Autoři:
Jan Horký
Pavel Nasadil
Spolupráce:
Lucie Černá
Michael Baroch
Šárka Svobodová (PBŘ)

Budova ČKAIT se nachází v blízkosti památkové rezervace v centru Prahy v Sokolské ulici. Vzhledem k této lokalitě bylo podmínkou architektonického návrhu respektování historie místa. Návrh řešil efektivní využití atraktivního pozemku ve stísněných podmínkách města. Dům měl být otevřený a vstřícný k návštěvníkům, zároveň reprezentativní a osobitý vzhledem ke stavovské profesní organizaci a stavební kultuře obecně. Dostavba zajišťovala dostatek administrativních prostor a velkokapacitní sál. Dominantou stavby je zelená střecha, která nabízí místo pro odpočinek i alternativní pracovní prostředí. Zeleň také napomáhá lepšímu klimatu uprostřed města a zastínění budovy.

Ocenění:
1. místo ve vyzvané architektonické soutěži

Obrázek č.1 z projektu DOSTAVBA ČKAIT z ateliéru Atelier Horky
Obrázek č.2 z projektu DOSTAVBA ČKAIT z ateliéru Atelier Horky
Obrázek č.3 z projektu DOSTAVBA ČKAIT z ateliéru Atelier Horky
Obrázek č.4 z projektu DOSTAVBA ČKAIT z ateliéru Atelier Horky
Obrázek č.5 z projektu DOSTAVBA ČKAIT z ateliéru Atelier Horky
Obrázek č.6 z projektu DOSTAVBA ČKAIT z ateliéru Atelier Horky
Obrázek č.7 z projektu DOSTAVBA ČKAIT z ateliéru Atelier Horky
Obrázek č.8 z projektu DOSTAVBA ČKAIT z ateliéru Atelier Horky
Obrázek č.9 z projektu DOSTAVBA ČKAIT z ateliéru Atelier Horky