ATELIER HORKÝ
 

BYTOVÉ DOMY HRADEC KRÁLOVÉ

Hradec Králové
2017

Nositelem zakázky je FAM Architekti, s.r.o.

Autoři:
Jan Horký
Pavel Nasadil
Lucie Černá
Spolupráce:
Jan Bárta

Obrázek č.1 z projektu BYTOVÉ DOMY
HRADEC KRÁLOVÉ z ateliéru Atelier Horky
Obrázek č.2 z projektu BYTOVÉ DOMY
HRADEC KRÁLOVÉ z ateliéru Atelier Horky
Obrázek č.3 z projektu BYTOVÉ DOMY
HRADEC KRÁLOVÉ z ateliéru Atelier Horky
Obrázek č.4 z projektu BYTOVÉ DOMY
HRADEC KRÁLOVÉ z ateliéru Atelier Horky
Obrázek č.5 z projektu BYTOVÉ DOMY
HRADEC KRÁLOVÉ z ateliéru Atelier Horky