ATELIER HORKÝ
 

KOMUNITNÍ CENTRUM PRAHA – HLOUBĚTÍN

Praha
2014

Nositelem zakázky je FAM Architekti, s.r.o.

Autoři:
Jan Horký
Pavel Nasadil
Jan Bárta
Spolupráce:
Jan Žemlička

Obrázek č.1 z projektu KOMUNITNÍ CENTRUM
PRAHA – HLOUBĚTÍN z ateliéru Atelier Horky
Obrázek č.2 z projektu KOMUNITNÍ CENTRUM
PRAHA – HLOUBĚTÍN z ateliéru Atelier Horky
Obrázek č.3 z projektu KOMUNITNÍ CENTRUM
PRAHA – HLOUBĚTÍN z ateliéru Atelier Horky
Obrázek č.4 z projektu KOMUNITNÍ CENTRUM
PRAHA – HLOUBĚTÍN z ateliéru Atelier Horky
Obrázek č.5 z projektu KOMUNITNÍ CENTRUM
PRAHA – HLOUBĚTÍN z ateliéru Atelier Horky