ATELIER HORKÝ
 

VÍKENDOVÝ DŮM DOBŘÍŠ

Dobříš
2013

Nositelem zakázky je FAM Architekti, s.r.o.

Autoři:
Jan Horký
Pavel Nasadil
Spolupráce:
Pavel Nosál

Obrázek č.1 z projektu VÍKENDOVÝ DŮM
DOBŘÍŠ z ateliéru Atelier Horky
Obrázek č.2 z projektu VÍKENDOVÝ DŮM
DOBŘÍŠ z ateliéru Atelier Horky
Obrázek č.3 z projektu VÍKENDOVÝ DŮM
DOBŘÍŠ z ateliéru Atelier Horky
Obrázek č.4 z projektu VÍKENDOVÝ DŮM
DOBŘÍŠ z ateliéru Atelier Horky
Obrázek č.5 z projektu VÍKENDOVÝ DŮM
DOBŘÍŠ z ateliéru Atelier Horky
Obrázek č.6 z projektu VÍKENDOVÝ DŮM
DOBŘÍŠ z ateliéru Atelier Horky