ATELIER HORKÝ
 

MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ PRAHA

Praha
2009

Nositelem zakázky je FAM Architekti, s.r.o.

Autoři:
Jan Horký
Pavel Nasadil
Spolupráce:
Tomáš Straka
Deltaplan, s.r.o.
Antonín Žižkovský
Eva Vízková
Jakub Vlček
Jan Žemlička
Tomáš Balej
Jiří T. Kotalík

Jsem spoluautorem návrhu, který vyhrál 2. místo v architektonické soutěži za návrh úpravy Mariánského náměstí v Praze. Bylo potřeba do návrhu zakomponovat dostatek místa pro pěší, dostatek parkovacích míst a také doplnit sadové úpravy a zazelenit prostor. Cílem bylo maximální omezení a zklidnění dopravy, aby pěší měli více prostoru. Byl zrušen příčný průjezd automobilů a vytvořeno celistvé náměstí. Dále byla předmětem projektu vnitřní organizace Clam-Gallasova paláce a budovy Nové radnice.

Ocenění:
3. místo v architektonické soutěži

Obrázek č.1 z projektu MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ
PRAHA z ateliéru Atelier Horky
Obrázek č.2 z projektu MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ
PRAHA z ateliéru Atelier Horky
Obrázek č.3 z projektu MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ
PRAHA z ateliéru Atelier Horky
Obrázek č.4 z projektu MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ
PRAHA z ateliéru Atelier Horky