ATELIER HORKÝ
 

OBECNÍ ÚŘAD HOVORČOVICE

Hovorčovice
2020
Autor:
Jan Horký

Soutěžní návrh nového obecního úřadu doplňuje centrum Hovorčovic s úctou a respektem k vesnickému charakteru místa, a především ke kostelu Sv. Jana Křtitele. Nový dům chce být zároveň také sebevědomý a soudobým způsobem zvyšovat hodnotu místa.Návrh stavby obecního úřadu usiluje o:1) srozumitelné urbanistické řešení s vazbou na Starou náves, kostel a ulici Revoluční, propojení domu s návsí,2) racionální a přehledné provozní řešení podporující společenskou soudržnost obyvatel obce,3) maximální hospodárnost stavebních a provozních nákladů díky kompaktnímu tvaru domu, konstrukčnímu a technickému řešení a přiměřeně dimenzovaným otvorům v obálce stavby,4) svébytný a ojedinělý architektonický koncept "trojdomu" pro Hovorčovice.

Obrázek č.1 z projektu OBECNÍ ÚŘAD HOVORČOVICE z ateliéru Atelier Horky
Obrázek č.2 z projektu OBECNÍ ÚŘAD HOVORČOVICE z ateliéru Atelier Horky
Obrázek č.3 z projektu OBECNÍ ÚŘAD HOVORČOVICE z ateliéru Atelier Horky
Obrázek č.4 z projektu OBECNÍ ÚŘAD HOVORČOVICE z ateliéru Atelier Horky
Obrázek č.5 z projektu OBECNÍ ÚŘAD HOVORČOVICE z ateliéru Atelier Horky
Obrázek č.6 z projektu OBECNÍ ÚŘAD HOVORČOVICE z ateliéru Atelier Horky