ATELIER HORKÝ
 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JANA VODŇANSKÉHO, PRAHA 7

Praha 7
2022

Autor:
Jan Horký

Spolupráce:
Petr Blažka, DELTAPLAN
Petr Jón, DELTAPLAN
Jiří Petlach, PETLACH TZB
Jitka Ondráčková
Karel Šnajdr
Miroslav Černý, ARCHITEKTONICKÉ MODELY


Návrh nové základní školy do Holešovic nabízí příjemné prostředí pro žáky, rodiče, učitele a další zaměstnance. Navrhované prostory neslouží pouze pro vzdělávání žáků, ale mají je také inspirovat a podněcovat ke kreativitě. Velký důraz je kladen na aktivity dětí mimo vlastní výuku, kdy si osvojují především sociální dovednosti. Prostory mimo učebny nabízejí velmi širokou škálu veřejných, poloveřejných až intimních míst, a to v interiéru i exteriéru. Budova je záměrně co nejnižší, horizontální a působí klidně a solidně. V protilehlých rozích budovy jsou otevřené exteriérové plochy. Jihovýchodní otevřený roh na nároží Jankovcovy a Přádelní vítá žáky „otevřenou náručí“. Skrz celý dům se vine velkorysá vertikální komunikace „cesta nahoru“ s charakterem divadelního prostoru s galeriemi. Jedná se o hlavní orientační prvek budovy.


Ocenění:
3. místo v architektonické soutěži

Obrázek č.1 z projektu ZÁKLADNÍ ŠKOLA JANA VODŇANSKÉHO, PRAHA 7 z ateliéru Atelier Horky
Obrázek č.2 z projektu ZÁKLADNÍ ŠKOLA JANA VODŇANSKÉHO, PRAHA 7 z ateliéru Atelier Horky
Obrázek č.3 z projektu ZÁKLADNÍ ŠKOLA JANA VODŇANSKÉHO, PRAHA 7 z ateliéru Atelier Horky
Obrázek č.4 z projektu ZÁKLADNÍ ŠKOLA JANA VODŇANSKÉHO, PRAHA 7 z ateliéru Atelier Horky
Obrázek č.5 z projektu ZÁKLADNÍ ŠKOLA JANA VODŇANSKÉHO, PRAHA 7 z ateliéru Atelier Horky
Obrázek č.6 z projektu ZÁKLADNÍ ŠKOLA JANA VODŇANSKÉHO, PRAHA 7 z ateliéru Atelier Horky
Obrázek č.7 z projektu ZÁKLADNÍ ŠKOLA JANA VODŇANSKÉHO, PRAHA 7 z ateliéru Atelier Horky
Obrázek č.8 z projektu ZÁKLADNÍ ŠKOLA JANA VODŇANSKÉHO, PRAHA 7 z ateliéru Atelier Horky
Obrázek č.9 z projektu ZÁKLADNÍ ŠKOLA JANA VODŇANSKÉHO, PRAHA 7 z ateliéru Atelier Horky
Obrázek č.10 z projektu ZÁKLADNÍ ŠKOLA JANA VODŇANSKÉHO, PRAHA 7 z ateliéru Atelier Horky
Obrázek č.11 z projektu ZÁKLADNÍ ŠKOLA JANA VODŇANSKÉHO, PRAHA 7 z ateliéru Atelier Horky
Obrázek č.12 z projektu ZÁKLADNÍ ŠKOLA JANA VODŇANSKÉHO, PRAHA 7 z ateliéru Atelier Horky
Obrázek č.13 z projektu ZÁKLADNÍ ŠKOLA JANA VODŇANSKÉHO, PRAHA 7 z ateliéru Atelier Horky