ATELIER HORKÝ
 

MOST KOSMONAUTŮ, ČESKÉ BUDĚJOVICE

České Budějovice
2023

Autor:
Jan Horký
Marek Barták
Hynek Brázda

Spolupráce:
Vladimír Janata, EXCON
Dalibor Gregor, EXCON
Petr Kyzlík, EXCON
Milan Hojgr
Zbyněk Píša, ATELIÉR DOPI
Petr Děták
Pavel Stejskal, AKUSTE
Ladislav Tikovský

Při zkoumání základních širších souvislostí snad není možné si nevšimnout unikátní série ocelových
obloukových mostů podél celého toku řeky Malše v Českých Budějovicích.
Mosty byly budovány v různých dobách, dále přestavovány a modernizovány. Vždy se však zachoval
jednotný princip ocelového oblouku s dolní mostovkou.
V pořadí proti směru toku se jedná o:
- Železný most v ulici F. A. Gerstnera z roku 1889 ( přestavěn 1991 )
- Zlatý most v ulici Dr. Stejskala z roku 1881 ( přestavěn 1915 )
- Modrý most v ulici Matice školské z roku 2003 (přestavba původní lávky)
- historická lávka u Velkého jezu poblíž Plavské ulice z 90 - tých let 19. století.
Dá se předpokládat, že klíčem k jejich jednotné charakteristice jsou obdobné základové poměry a
nízké výšky břehů podél společného toku.
Hlavní nosnou konstrukci bylo z prostorových důvodů vždy potřeba umístit nad mostovku. Další
vlastností těchto obloukových mostů je statické působení prostého nosníku, což minimalizuje nároky
na zabezpečení vodorovných sil při zakládání. Tato vlastnost nachází svoje opodstatnění především v
blízkosti domů na hustě osídlených březích.
Základní východisko návrhu nového přemostění v Mánesově ulici tkví v navázání na unikátní
kontinuitu ocelových obloukových mostů na Malši.
Pokračující proces vzájemného potvrzování jednoduchých konstrukčních principů jednotlivých mostů
generuje nadčasovou hodnotu celku.
Doplnění historické "rodiny" ocelových oblouků o pátého člena je konceptem, který dalece
překračuje nároky na individuální, nebo lokální estetiku.
Protože se jedná o most jednoznačně městský, jeho kvalita by měla být především architektonická,
prostá čistě konstrukčních exhibic. Není to dopravní, nebo inženýrská stavba v krajině.
Nový Most Kosmonautů tedy navrhujeme jako klasickou dvojici ocelových oblouků se závěsy a co
nejsubtilnější dolní mostovkou.
Jeho silueta se vůči nábřežím sklání, což působí příznivě především ve vztahu k nejbližším domům
menšího měřítka na pravém břehu.

Neméně důležitým aspektem návrhu je záměrná absence diagonál v hlavní konstrukci a použití
klasických otevřených profilů.
Most má ambice působit na své okolí důstojným, klidným, statickým a nadčasovým dojmem.
Umístěním oblouků po stranách vozovky dojde k prostorovému i akustickému oddělení
automobilového provozu od chodníku a smíšené cyklostezky, jejichž novou kvalitou bude
bezprostřední kontakt s řekou a zelení na přilehlých březích.
Navazující plochy v předpolích mostu jsou řešeny prostřednictvím svislých, opěrných stěn
sešikmeného terénu se vzrostlou zelení podél toku.
Jejich úkolem je pokračovat ve stabilizaci městského nábřeží řeky Malše, úspěšně započaté při
realizaci parku Dukelská.

Ocenění:
1. místo v architektonické soutěži

Obrázek č.1 z projektu MOST KOSMONAUTŮ, ČESKÉ BUDĚJOVICE z ateliéru Atelier Horky
Obrázek č.2 z projektu MOST KOSMONAUTŮ, ČESKÉ BUDĚJOVICE z ateliéru Atelier Horky
Obrázek č.3 z projektu MOST KOSMONAUTŮ, ČESKÉ BUDĚJOVICE z ateliéru Atelier Horky
Obrázek č.4 z projektu MOST KOSMONAUTŮ, ČESKÉ BUDĚJOVICE z ateliéru Atelier Horky
Obrázek č.5 z projektu MOST KOSMONAUTŮ, ČESKÉ BUDĚJOVICE z ateliéru Atelier Horky
Obrázek č.6 z projektu MOST KOSMONAUTŮ, ČESKÉ BUDĚJOVICE z ateliéru Atelier Horky
Obrázek č.7 z projektu MOST KOSMONAUTŮ, ČESKÉ BUDĚJOVICE z ateliéru Atelier Horky
Obrázek č.8 z projektu MOST KOSMONAUTŮ, ČESKÉ BUDĚJOVICE z ateliéru Atelier Horky
Obrázek č.9 z projektu MOST KOSMONAUTŮ, ČESKÉ BUDĚJOVICE z ateliéru Atelier Horky
Obrázek č.10 z projektu MOST KOSMONAUTŮ, ČESKÉ BUDĚJOVICE z ateliéru Atelier Horky