ATELIER HORKÝ
 

SÍDLO FIRMY STRAUB V HLUČÍNĚ

Hlučín
2015

Nositelem zakázky je FAM Architekti, s.r.o.

Autoři:
Jan Horký
Pavel Nasadil
Petra Čížková

Obrázek č.1 z projektu SÍDLO FIRMY STRAUB
V HLUČÍNĚ z ateliéru Atelier Horky
Obrázek č.2 z projektu SÍDLO FIRMY STRAUB
V HLUČÍNĚ z ateliéru Atelier Horky
Obrázek č.3 z projektu SÍDLO FIRMY STRAUB
V HLUČÍNĚ z ateliéru Atelier Horky