ATELIER HORKÝ
 

SPORTOVNÍ HALA NOVÁ PAKA

Nová Paka
2020
Autor:
Jan Horký

Novostavba sportovní haly v Nové Pace je navržena jako dobře fungující instrument, nikoliv jako monument. Hlavním cílem návrhu je racionální a hospodárné řešení stavebního záměru investora. Stavba se přirozeně začleňuje do svého okolí. Díky práci s terénem je maximálně potlačena její výška při exponovaném pohledu na vstup. Při výběru místa byl kladen důraz na minimální počet odstraněných dřevin. Těžištěm veřejného prostoru je park s nově vysazenými stromy, který nabízí místo pro odpočinek nejen studentů gymnázia a domova mládeže. Široké okno a krytý vstup dávají předpoklady pro dobré fungování veřejného života v okolí stavby. Převislá střecha vstupu také zabraňuje nežádoucímu oslunění sportoviště z jihozápadní strany. Provozní propojení haly a školy je maximálně potlačeno a zjednodušeno s ohledem na úsporu stavebních nákladů. Provoz je vertikálně rozdělen na spodní úroveň pro sportovce a jejich zázemí a na horní úroveň pro diváky společně se vstupem mimoškolních sportovců. Horní úroveň je zároveň propojena s parkem. Tělocvičnu lze dělit na 2 stejně velké a provozně nezávislé části s vlastními nářaďovnami.

Ocenění:
5. místo v architektonické soutěži

Obrázek č.1 z projektu SPORTOVNÍ HALA NOVÁ PAKA z ateliéru Atelier Horky
Obrázek č.2 z projektu SPORTOVNÍ HALA NOVÁ PAKA z ateliéru Atelier Horky
Obrázek č.3 z projektu SPORTOVNÍ HALA NOVÁ PAKA z ateliéru Atelier Horky
Obrázek č.4 z projektu SPORTOVNÍ HALA NOVÁ PAKA z ateliéru Atelier Horky
Obrázek č.5 z projektu SPORTOVNÍ HALA NOVÁ PAKA z ateliéru Atelier Horky
Obrázek č.6 z projektu SPORTOVNÍ HALA NOVÁ PAKA z ateliéru Atelier Horky