ATELIER HORKÝ
 

REKONSTRUKCE KC SVRATKA A RADNICE, JUNDROV, BRNO

Brno
2019

Autor:
Jan Horký

Park a náměstí v centru Brna – Jundrova jsou kvalitní veřejné prostory. Urbanistické řešení rekonstrukce objektu komunitního centra Svratka a radnice nabízí jejich vzájemné propojení. Stavební program je umístěn do stávajícího objemu s důrazem na přehledné provozní řešení. Orientačním prvkem v interiéru je nové schodiště přirozeně osvětlené skrz střešní světlík. Otevřený foyer je sdílen všemi provozními celky a podporuje veřejný život obce. Víceúčelový sál nabízí rovnou dřevěnou podlahu pro plesy, teleskopickou šikmou elevaci pro divadlo, koncert nebo přednášku a přepažení prostoru pro konání komornějších událostí jako jsou svatby a zasedání zastupitelstva. Společenské akce nejsou omezeny pouze velikostí sálu, ale mohou expandovat do parku nebo náměstí díky novým otvorům na fasádě. Kavárna je umístěna na atraktivním nároží s výhledem do parku. Nové opláštění objektu sníží energetickou náročnost stavby také díky adekvátní míře prosklení. Dům je velkorysou a důstojnou veřejnou stavbou stejně jako příjemným pracovním a kulturním prostředím pro jeho uživatele.

Ocenění:
2. místo v architektonické soutěži

Obrázek č.1 z projektu REKONSTRUKCE KC SVRATKA A RADNICE, JUNDROV, BRNO z ateliéru Atelier Horky
Obrázek č.2 z projektu REKONSTRUKCE KC SVRATKA A RADNICE, JUNDROV, BRNO z ateliéru Atelier Horky
Obrázek č.3 z projektu REKONSTRUKCE KC SVRATKA A RADNICE, JUNDROV, BRNO z ateliéru Atelier Horky
Obrázek č.4 z projektu REKONSTRUKCE KC SVRATKA A RADNICE, JUNDROV, BRNO z ateliéru Atelier Horky