ATELIER HORKÝ
 

REKONSTRUKCE KINA ČESKÁ KAMENICE

Česká Kamenice
2019

Autor:
Jan Horký

Vítězný návrh našeho ateliéru řešil transformaci zastaralého kina na multifunkční sál, který bude sloužit především místní škole. Důraz byl kladen na zachování historie místa a alespoň částečnou obnovu vzhledu staré budovy. Spolu s kinem byl propojen adekvátně dimenzovaný veřejný prostor a také zklidnění související automobilové dopravy. Dalším požadavkem byl bezbariérový přístup z ulice až do kinosálu. Velkorysé okno umístěné za jevištěm propojuje sál se zahradou v jednu velkou divadelní scénu. Zahrada tak slouží jako živá kulisa scény. Zadání samotné stavby pak mělo být maximálně úsporné. Poptejte nás také pro svůj projekt zde.

Ocenění:
1. místo v architektonické soutěži

Obrázek č.1 z projektu REKONSTRUKCE KINA ČESKÁ KAMENICE z ateliéru Atelier Horky
Obrázek č.2 z projektu REKONSTRUKCE KINA ČESKÁ KAMENICE z ateliéru Atelier Horky
Obrázek č.3 z projektu REKONSTRUKCE KINA ČESKÁ KAMENICE z ateliéru Atelier Horky
Obrázek č.4 z projektu REKONSTRUKCE KINA ČESKÁ KAMENICE z ateliéru Atelier Horky
Obrázek č.5 z projektu REKONSTRUKCE KINA ČESKÁ KAMENICE z ateliéru Atelier Horky
Obrázek č.6 z projektu REKONSTRUKCE KINA ČESKÁ KAMENICE z ateliéru Atelier Horky
Obrázek č.7 z projektu REKONSTRUKCE KINA ČESKÁ KAMENICE z ateliéru Atelier Horky
Obrázek č.8 z projektu REKONSTRUKCE KINA ČESKÁ KAMENICE z ateliéru Atelier Horky
Obrázek č.9 z projektu REKONSTRUKCE KINA ČESKÁ KAMENICE z ateliéru Atelier Horky