JAN HORKÝ Ing.arch.MgA.
Autorizovaný architekt ČKA 4690
+420 724 226 800
info@atelierhorky.cz

ATELIER HORKÝ s.r.o.
Březohorská 253
261 01 Příbram

IČO: 085 43 011
Společnost ATELIER HORKÝ s.r.o., je zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 320311